Διαθέσιμα Μαθήματα

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη σύγχρονη κατάρτιση, ώστε να δύναται το κάθε στέλεχος που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, να ανταποκρίνεται με επαγγελματική επάρκεια.

Το σεμινάριο αφορά την άσκηση ελέγχων ασφάλειας και ελέγχων πρόσβασης σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις και οδηγεί σε Βεβαίωση που είναι απαραίτητη για την εργασία στη συγκεκριμένη θέση.

Κατάρτιση στον έλεγχο ασφάλειας και πρόσβασης, με την χρήση και του ανάλογου τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε το ειδικευμένο στέλεχος να μπορεί να εργαστεί σε θέση με αυτά τα καθήκοντα.

  • Ενημέρωση για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Security.