Available courses

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη σύγχρονη κατάρτιση, ώστε να δύναται το κάθε στέλεχος που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, να ανταποκρίνεται με επαγγελματική επάρκεια.

Το σεμινάριο αφορά την άσκηση ελέγχων ασφάλειας και ελέγχων πρόσβασης σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις και οδηγεί σε Βεβαίωση που είναι απαραίτητη για την εργασία στη συγκεκριμένη θέση.

Κατάρτιση στον έλεγχο ασφάλειας και πρόσβασης, με την χρήση και του ανάλογου τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε το ειδικευμένο στέλεχος να μπορεί να εργαστεί σε θέση με αυτά τα καθήκοντα.

Κατάρτιση στον έλεγχο ασφάλειας και πρόσβασης, με την χρήση και του ανάλογου τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε το ειδικευμένο στέλεχος να μπορεί να εργαστεί σε θέση με αυτά τα καθήκοντα.

Κατάρτιση στον έλεγχο ασφάλειας και πρόσβασης, με την χρήση και του ανάλογου τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε το ειδικευμένο στέλεχος να μπορεί να εργαστεί σε θέση με αυτά τα καθήκοντα.

Το σεμινάριο Ασφάλειας & Επιτήρησης με χρήση Drone γίνεται σε συνεργασία με το Παράρτημα της World UAV Federation στην Ελλάδα. Επιμορφωτής είναι ο κ. Γιάννης Δάγκλης, σύμβουλος προσωπικής ασφάλειας & διαχείρισης ρίσκου κορυφαίων εταιρικών στελεχών (C-level executives) από τη διεθνή λίστα του Fortune 500, πιστοποιημένος εκπαιδευτής security από τον ΕΟΠΠΕΠ και την Κρατική Ομοσπονδία Σωματοφυλάκων της Ρωσίας (NAST RUSSIA) με μακρόχρονη εμπειρία σε επιχειρήσεις ασφαλείας και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο εξωτερικό, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής του Παραρτήματος της World UAV Federation στην Ελλάδα.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΑΞΙΑ, διοργανώνει σεμινάριο  Έρευνας & Διάσωσης με χρήση Drone. Επιμορφωτής είναι ο κ. Νίκος Ζαλώνης, εκπαιδευτής Search & Rescue του Παραρτήματος της World UAV Federation στην Ελλάδα και καταξιωμένο στέλεχος των Ειδικών Δυνάμεων με πολυετή εμπειρία ως επικεφαλής εκπαίδευσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθοδόξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα και στο International Special Training Center (ISTC) στο Pfullendorf Γερμανίας. Ένα drone μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες διασώστες και τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης (Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, εθελοντικές ομάδες διάσωσης, Ειδικές Δυνάμεις, ΕΚΑΒ) διευκολύνοντας σημαντικά το έργο τους και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο σε επιχειρήσεις έρευνας – εντοπισμού αγνοουμένων σώζοντας στην κυριολεξία ανθρώπινες ζωές λόγω γρήγορης επέμβασης από αέρα.


  • Υποβολή αίτησης για την έκδοση Άδειας Εργασίας από την Ελληνική Αστυνομία.

  • Υποβολή αίτησης για την συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης "Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας" (Security), 1ης περιόδου 2023 (ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ).

  • Υποβολή αίτησης για την συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης "Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας" (Security), 1ης περιόδου 2023 (ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ).
  • Γνωριμία με την κορυφαία εταιρεία ICTS Hellas.

  • Υποβολή αίτησης για την έκδοση Άδειας Εργασίας από την Ελληνική Αστυνομία.
  • Γνωριμία με εκπροσώπους από την κορυφαία εταιρία Brink's Hellas.

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΑΞΙΑ  σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης Επιπέδου 1 «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (σεμινάριο ΕΦΕΤ). Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις κατάρτισης (πιστοποιητικά).

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΑΞΙΑ  σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης Επιπέδου 1 «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (σεμινάριο ΕΦΕΤ). Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις κατάρτισης (πιστοποιητικά).

Το να εμπλουτίσει ένας δημιουργός το οπτικο-ακουστικό του έργο με δυναμικά εναέρια πλάνα, είναι πλέον πιο εύκολο από ποτέ. Το σεμινάριο αυτό, εισάγει τους καταρτιζόμενους στις θεμελιώδεις αρχές της εναέριας εικονοληψίας με drone, βοηθώντας τους έτσι να αναπτύξουν τη δική τους προσωπική κινηματογραφική γλώσσα, η οποία θα τους βοηθήσει να αναβαθμίσουν τα οπτικοακουστικά τους έργα (projects) σε άλλο επίπεδο. Το συγκεκριμένο σεμινάριο υιοθετεί μία αναλυτική εκπαιδευτική προσέγγιση βήμα-βήμα, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές.Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν τις βασικές τεχνικές κινηματογραφικής λήψης, τον σχεδιασμό και την οργάνωση εναέριας εικονοληψίας, σωστούς ελιγμούς πτήσης με drone για εικονοληψία, ενέργειες για αποφυγή λαθών και πολλά άλλα.